Sut i wneud cais

Os ydych yn gweithio o fewn y diwydiannu creadigol ac yn dioddef o gancr, anfonwch e-bost / ysgrifennwch lythyr yn amlinellu eich sefyllfa. Dylid hefyd cynnwys llythyr gan eich meddyg yn cadarnhau’ch cais. Fe fydd ceisiadau yn cael eu hystyried o fewn 3 mis o’u derbyn

Fe fydd yr ymddiriedolwyr yn ystyried ymhlith pethau eraill:

Fe fyddwn yn parchu cyfrinachedd pob cais.

Cysylltwch drwy e-bost: info@cronfaandrewpwmps.cymru

Nodwch yn glir ar dop pob cais Cronfa Andrew Pwmps a rhoi dyddiad.