Eisiau Cyfrannu

Os ydych am gyfrannu a chodi arian / ymwybyddiaeth o’r Gronfa – plîs cysylltwch trwy e-bost: info@cronfaandrewpwmps.cymru

Taflen wybodaeth (cliciwch i lawr lwytho)

Just Giving

Gallwch hefyd gyfrannu i’r gronfa drwy ein tudalen Just Giving: https://www.justgiving.com/cronfa-andrewpwmps

Pwy yw pwy

Ymddiriedolwyr Llio Gwenllian, Nigel Williams, Dafydd Rhys, Janet Aethwy, Robert Thomas

Aelodau eraill: Gareth a Mererid Vaughan Jones, Rhian Morgan ac Aled Samuel, Dyfrig a Nia Clwyd Davies, Aled ac Iona Llŷr, Gwawr Lewis, Meinir Howells, Rachael Garside, Deian a Jen Harris