Cronfa Andrew Pwmps

Nod

Yn dilyn marwolaeth Andrew oherwydd cancr yn 2016, mae ei deulu a’i ffrindiau wedi penderfynu sefydlu cronfa er cof amdano a hynny er mwyn cynorthwyo pobl eraill o Gymru sy’n gweithio i’r diwydiannau creadigol ac sy’n dioddef o gancr. Mae dioddefwyr yn aml yn methu gweithio yn ystod triniaeth ac ati ac yn ei gweld hi’n anodd yn ariannol, y gobaith yw y gall y Gronfa yma gynorthwyo.

Cewch fanylion ar y we-fan yma am sut i wneud cais neu ar sut i gyfrannu.

Fe fydd unrhyw arian sy’n weddill ar ddiwedd blwyddyn ariannol yn cael ei rannu rhwng Macmillan, Old Mill a Hospis Ty Bryngwyn, Llanelli.

Mae Cronfa Andrew Pwmps yn elusen cofrestredig gyda phump ymddiriedolwr a phwyllgor yn cynnal ymgyrchoedd codi arian.